Strona główna O nas Oferta dla grup Kuchnia
Tatarska
Oferta
Turystyczna
Galeria Szlak
Tatarski
Linki Kontakt
Pierekaczewnik


Gwarantowana Tradycyjna Specjalność


       Z uwagi na coraz częstsze przypadki łamania przepisów ochrony sprzedaży produktu pn. Pierekaczewnik (Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) w województwie podlaskim, Agroturystyka Tatarska Jurta oświadcza, iż samodzielnie przeprowadziła 2 lata temu wertyfikację i legalizację ww. potrawy.

W związku z powyższym, Tatarska Jurta jako jedyna posiada prawo do używania nazwy PIEREKACZEWNIK.

       Tatarska Jurta oferuje swoim Gościom jedyny w pełni certyfikowany Unijnie produkt pn. Pierekaczewnik (produkt przygotowywany jest zgodnie z tradycjami i pełną historyczną zgodnością składnikową).

Każdy przypadek sprzedaży nie certyfikowanego produktu pn. Pierekaczewnik będzie natychmiast zgłaszane do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który to organ wyciągnie odpowiednie konsekwencje w stosunku do podmiotu łamiącego przepisy.

       Jednocześnie prosimy Państwa o niezwłoczne zgłaszanie przypadków złamania przepisów Nam lub Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczej.

Wobec pytań naszych gości informujemy, że ilość sprzedawanych porcji pierekaczewnika jest ograniczona.

 

Tatarska Jurta

  Szanowni Państwo,

 znak towarowy Tatarska Jurta Kruszyniany został zarejestrowany w dniu 27 czerwca 2008r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) - świadectwo ochronne nr 222179.

   Oznacza to, że tylko Dżenneta Bogdanowicz z Kruszynian, na rzecz której powyższa ochrona została udzielona, ma prawo posługiwać się znakiem Tatarska Jurta, co czyni w siedzibie swojej rodziny w Kruszynianach oraz uczestnicząc w różnych imprezach na terenie Polski i zagranicą.

  Wszystkie inne osoby, posługujące się powyższym znakiem oraz sprzedające wyroby chronione na rzecz Dżennety Bogdanowicz, tj.: pierekaczewnik, listkowiec - czynią to nielegalnie, naruszając przepisy wyżej wskazanej ustawy Prawo Własności Przemysłowej.

   W związku z powyższym informujemy, że nabywając wyroby rzekomo Tatarskiej Jurty u osób nieuprawnionych czynicie to Państwo na własne ryzyko, bowiem Dżenneta Bogdanowicz nie bierze żadnej odpowiedzialności za produkty niefirmowane znakiem Tatarska Jurta, ponieważ nie są one jej produktami, nie odpowiadają jedynym oryginalnym recepturom oraz jedynemu oryginalnemu wykonaniu.

   Jednocześnie ostrzegamy osoby, które bezprawnie naruszają prawa własności Tatarskiej Jurty, że naruszają przepisy art. 120 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2  i 3, art. 121 ustawy Prawo własności przemysłowej, co może skutkować odpowiedzialnością cywilną na podstawie art. 285 i 286 wskazanej wyżej ustawy oraz odpowiedzialnością karną na podstawie art. 307 w zw. z art. 310 tej ustawy.

        Komentarz:

W związku z napływającymi do mnie informacjami o sprzedaży przez osoby nieuprawnione produktów rzekomo mojej firmy, powyższa informacja spowodowana została moją troską o Państwa doznania kulinarne, wynikające z kultury i tradycji Tatarów, które kultywuję i zapewniam w Tatarskiej Jurcie.

                                                        Z poważaniem Dżenneta Bogdanowicz
 
tel:
kom:
e-mail:
+48 (85) 749 40 52
+48 606 603 760
dzenneta@wp.pl
Copyright © 2013 www.kruszyniany.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie zabronione!